top of page

Aoga Tulaga

E maua e tamaiti a'oga o A'oga Tulaga le avanoa mo su'esu'ega filemu e va'aia Aso Gafua-Aso Tofi pe a tu'ua a'oga se'ia o'o i le 4:30pm. O aso ta'itasi, o lo'o avanoa ai se sui o le Aoga Maualuga e fesoasoani i tamaiti a'oga i fesili ma mata'ituina le taimi o su'esu'ega. O tamaiti a'oga ua toesea e maua lenei taimi lelei e fai ai galuega misi, fesili i faiaoga e uiga i mataupu po'o galuega faatino, pe fa'aaoga e fai ma avanoa filemu mo meaaoga.

A'OGA MIDDLE itula Ofisa - Aso Gafua-Aso Tofi 3:30-4:30pm .

Middle School Handbook
bottom of page